April 8, 2014

Betekent dit redesign van Comic Sans MS de comeback van het gehate font?